Terapi

Çocukluk Dönemi Dil ve Konuşma Bozuklukları

Image
 • Dili anlamaya ait sorunlar
 • Kelime hazinesi yetersizliği
 • Gecikmiş dil ve konuşma
 • Sesletim (artikülasyon) bozukluğu
 • Kekemelik
  İşitme sorunlarına bağlı dil ve konuşma bozuklukları
 • Öğrenme güçlüğü (okuma ve yazma güçlüğü) v. s.

Yetişkinlerde Dil ve Konuşma Bozuklukları

Image
 • Nörolojik kökenli dil bozuklukları
 • Afazi, bir kaza ya da beyin kanaması sonrası gelişen konuşmanın bozulması ya da kaybolması
 • Yutma bozuklukları
 • Ses bozuklukları
 • Kekemelik
 • Motor konuşma bozuklukları, Dizartri / Apraksi v. s.